Projekt DanseDrømme

Social inklusion med kunstnerisk kvalitet

Et gennemprøvet og bæredygtigt talentudviklingsprojekt med et socialt sigte.

Et eksperimenterende scenekunst-projekt hvor 30 unge med stor diversitet i alderen 14-22 år gennem et 6 mdr. langt forløb får chancen for at deltage i et kunstnerisk og udviklende projekt. Projektet realiseres i en professionel scenekunstfaglig kontekst, hvor der afsluttes med forestillinger af høj kunstnerisk kvalitet i samarbejde med Det Kongelige Teater.

Vision

Strategien spænder en ambition ud mellem social inklusion og høj kunstnerisk faglighed og kvalitet.

At kvalificere, inspirere og understøtte unge i deres drømme og bidrage til højere livskvalitet, bedre livsduelighed og rustet til velfærdssamfundets udfordringer i fremtiden.

Samtidigt øge de unges interesse for og kendskab til scenekunst.

Hvorfor:

Flere og flere unge føler ensomhed, utilstrækkelighed, præstationsangst og ondt i livet.

Unge vil få mod og tro på at forfølge deres drømme og komme i gang med at skabe sig meningsfuld beskæftigelse eller egne kunstneriske projekter.

For hvem:

’I ethvert ungt menneske er der en stemme, der vil ses og høres.’

Projektet henvender sig til unge i alderen 14-22 år på tværs af sociale og kulturelle baggrunde – med vægt på fordeling af ressourcestærke unge og sårbare, socialt udsatte unge.

Metode:

At skabe en scenekunstforestilling i en proces på 5-6 mdr.

At vi er grundige i rekrutterings- og fastholdelsesprocesser for at sikre stabilitet i procesperioden.

At det professionelle team af koreograf, komponist, scenograf har vægtig kunstnerisk erfaring.

At udvikling af indhold til forestillingen foregår på flere niveauer og tilpasses den enkelte unge og tager afsæt i de unges “indre dans” – den personlige følelsesbagage – af drømme, håb, længsler, kærlighed, smerte mm.

At projektforløbet foregår i et professionelt tillidsfuldt rum.

At stå til rådighed med vejledning også udover projektperioden.

Corona-restriktioner følges og tages højde for i planlægningen.

 Effekt:

De unge får udviklet kreative potentialer og indsigt i faser der ligger bag opbygningen af en scenekunstnerisk forestilling. De får erfaring med det personlige ansvar, der er nødvendigt for at medvirke i og gennemføre et længerevarende projekt i et krævende samarbejde med en gruppe unge med stor diversitet og et professionelt scenekunst-team. De får ejerskab over det endelige værk ved at deres egne kreative ideer kommer til udtryk undervejs i projektet samt opleve at optræde på et højt kunstnerisk niveau ved de afsluttende 3-4 forestillinger på Det Kongelige Teater for ca. 1000 til 1500 publikummer. De får en kvalificeret læring og en succesoplevelse der rækker langt ud over projektperioden.

 

Projekt DanseDrømme 1

2013-14 Det kongelige Teater:  Pilotprojekt DanseDrømme i samarbejde med DKT med forestillingen UDSPRING på Skuespilhusets Store Scene juni 2014.

Publikum til tre forestillinger, ialt 1500.

Projekt DanseDrømme 2

2015-16 Østre Gasværk Teater med forestillingen BOXES – premiere 23. maj 2016.

Publikum til tre forestillinger, ialt 1800 .

Projekt DanseDrømme 3

2016-17 Odense Teater med forestillingen PÆNT GRIMT – premiere på Sukkerkogeriet 15. marts 2017  – Publikum til fire forestillinger, ialt 1500

Projekt DanseDrømme 4

2018 Bellevue Teatret – forestillingen SHIFT – Premiere 4. oktober 2018

Publikum til tre forestillinger 1200

Projekt DanseDrømme 5

2020 Det Kongelige Teater  – forestillingen MOD – premiere 9. august 2020

Publikum til to forestillinger 600  (halve sale pga covid 19 restriktioner)

Projekt DanseDrømme 6

2021 Det Kongelige Teater – forestillingen FRIHED – Premiere 8. august

6 forestillinger på Mellemgulvet Skuespilhuset, 1 forestilling Kunstmuseet Arken.

Projekt DanseDrømme 7

2022 Det Kongelige Teater – forestillingen FREMTIDS DRØMME

6 forestillinger på Mellemgulvet, 1 forestilling DanseKapellet, 1 forestilling Kunstmuseet Arken.

Projekt DanseDrømme 8

2023 Det Kongelige Teater – forestillingen KROP – premiere 3. august

6 forestillinger på Mellemgulvet, 1 forestilling Dansekapellet, 2 forestillinger Gribskov Kultursal

Kulturoplevelse med bred lokal relevans

Skoler og gymnasier inviteres til samarbejde og åbne prøver med de unge medvirkende og det kunstneriske team.

Medborgergrupper: ældreklubber, handicappede, indvandrergrupper m.fl., inviteres til dialogmøde med de unge om udvalgte temaer.

Byens borgere inviteres til at levere beklædningsgenstande til kostumer.

Samarbejde med lokale tekniske skoler om elevbidrag til kostumeudfærdigelsen under kunstnerisk ledelse af projektets designer.

Baggrund for Projekt DanseDrømme

”Ideen til projektet opstod allerede i 2008 efter at have hørt Sophus August Tuxens kompositioner for eget band, han gik dengang i gymnasiet. Hans sprudlende talent tilsammen med vores indforståede dialog trods afstand i alder og erfaring, gav mig lyst til at bruge mine kræfter og livslange teater-erfaring i at arbejde med unge talenter der kunne få en betydningsfuld og skelsættende oplevelse i mødet med teatrets magi, præcis som det gjorde for mig selv som ung.

Ideen til Projekt DanseDrømme har bl.a. baggrund i Else Marie Westers 30 års professionelle, psykoterapeutiske arbejde med unge og voksne på Psykoterapeutisk Center Stolpegård, RHP, hvor erfaringen med tydelighed har vist, at understøttelse af den unges kreative sider er vigtig og kan være værdifuld for den personlige udvikling fremover.

Den tyske koreograf Pina Bausch’s dokumentar ‘Tanzteaume’ har været væsentlig inspiration til projektideen..

Som initiativtagere til projektet er Else Marie Westers og Anette Abildgaards kompetencer forenet, hvor den sociale del går hånd i hånd med den kunstneriske del af høj kvalitet.: Else Maries Westers baggrund som psykoterapeut og socialrådgiver danner baggrund for bl.a. fastholdelse af de unge i projektperioden – og Anette Abildgaards baggrund som danser og koreograf er fundament for den kunstneriske ledelse og høje kunstneriske kvalitet.

Anette Abildgaard                   

balcon@balcon.nu

Mobil 45 4027 2941

 Else Marie Wester

detuxen@gmail.com

Mobil 45 2025 0313

Projekt DanseDrømme 2013-2018

2018

shift, program10

Presse SHIFT 2018

2017

 PÆNT GRIMT opslagstavle SUK 420x594NYVERSION  

Pænt flot _ Kultur _ Fyens

2016

program_BOXES final 2016

Anmeldelse BOXES

2014

Program final UDSPRING_program_1314_K1-2

Bagom DanseDrømme  – en film af Torben Skjødt Jensen

https://www.youtube.com/watch?v=7WwgIPVB7yg