Projekt DanseDrømme på Det Kongelige Teater 2022

Er du mellem 14-22 år og har lyst til at være med til at skabe en spændende og skelsættende danse-teaterforestilling på Mellemgulvet på Det Kongelige Teater’s Skuespilhus som skal opføres d. 5. – 8.august 2022

Du behøver ikke have særlige forudsætninger, men du skal have lyst til at indgå i et forpligtende fællesskab i ca. 3 mdr. med 30 andre unge og det professionelle team.

Audition vil foregå 8. maj 2022 på Operaen

Tilmelding skal ske ved en mail med: Navn, foto, alder, adresse, mail, mobilnr. og nogle linjer om dig selv og hvorfor du gerne vil deltage:

info@balcon.nu      senest 5. maj 2022

Koreograf: Tim Rushton

Komponist/musik: Gert Østergaard

Kostumer: Maja Brix

Koreografassistent: Vidar Hansen, Marcus Alexander Roydes

Social projektledelse: Lotte Rigmor Jung, Elise Haarvik

PR: Carla Gianetti

Foto: Per Morten Abrahamsen

Video: Torben Skjødt Jensen

Administration: Anne-Kari Ravn

Kunstnerisk ledelse: Anette Abildgaard

 

Her kan du læse om Projekt DanseDrømme’s ide og forløb

Målgruppen er unge i alderen 14-22 med vægt på diversitet i køn, etnicitet og sociale baggrunde.

30 unge vælges ved audition til at deltage i et ca. 3 måneder langt workshopforløb ledet af professionelle scenekunstnere.

Fremmøde 1 gang ugentligt á 3 timer i maj, 2 gange ugentligt á 3 timer i juni og HVER dag i hele juli måned + aftalte ekstra prøver ved behov. Workshops og prøver foregår primært på Operaen.

Unikt lærings- og udviklingsforløb for unge med brug af deres egne historier, hvor den unge bliver medskaber i opbygningen af en danseteater-forestilling med ny-komponeret live musik.

Fokus på fællesskab i trygge rammer i projektprocessen.

De unges forskellighed i kropslige udtryk og individuelle, tværkunstneriske kompetencer indgår i en nutidig tematisk fortælling med kunsten som nøgle til inklusion og personlig udvikling.

Projektets afsluttende forestilling foregår på Mellemgulvet i Skuespilhuset, hvor de unge projektmedvirkende oplever at optræde i en forestilling af høj kunstnerisk kvalitet – akkompagneret af live musik.

Projektstøtte

Augustinus Fonden, Fritz H. Schur, William Demant Fonden, Aage og Johanne Louis-Hansen Fonden, Lemvigh Müller Fonden, Nordea Fonden, Københavns Kommune.

Linket herunder kan du se lidt fra sidste års Projekt DanseDrømme/ FRIHED på Det Kongelige Teater:

Linket herunder kan du se lidt fra forrige års Projekt DanseDrømme/ MOD på Det Kongelige Teater:

https://kglteater.dk/det-sker/sason-20192020/ekstern-arrangor/projekt-dansedromme—mod/ 

https://www.youtube.com/watch?v=arLS0qpcoHM

Vi følger regeringens og Det Kongelige Teaters anvisninger for covid 19

Se mere i afsnittet ‘Om Projekt DanseDrømme’