Projekt DanseDrømme

Inklusion og kunstnerisk kvalitet

Vores koncept er udviklet og gennemprøvet gennem 10 år med stor succes og stor bevågenhed. Projektet har stor indvirkning på unges trivsel og selvopfattelse.

Vi har erfaring for at unge efter endt projektforløb føler sig set og hørt, har fået øget selvtillid og mod på livet. De har fået en følelse af at lykkes.

Koncept og proces

Ved at inddrage de unges egne fortællinger skaber vi en scenekunstnerisk forestilling sammen.

Med de unges egne input til bevægelser, tekst og musik vil vores erfarne instruktører efterhånden sætte de forskellige puslespilsbrikker sammen til et helstøbt scenekunstnerisk udtryk.

Der skabes et trygt rum hvor de unge føler sig frie til at udtrykke sig både verbalt og fysisk. Der arbejdes med et tema F.eks. Mod, Fremtidsdrømme, Kærlighed el.lign.

De unge finder kropslige udtryk for de fortællinger og stemninger som de er blevet enige om at arbejde med. Instruktøren vil lære eller hjælpe dem med at få ideerne konkretiseret til et kunstnerisk udtryk.

De unge føler at de kan samarbejde, være kreative sammen og at den enkelte bliver hørt og set. De får en ny forståelse af hinanden ved at være fysisk kreative sammen. De lærer hvor vigtig den enkeltes indsats er for helheden og resultatet. De lærer at lytte med kroppen når de skal bevæge sig sammen. De lærer den disciplin der er nødvendig når man skal følges ad og skal kunne trinene i en unison bevægelsessekvens.

Effekt

De unge får udviklet kreative potentialer og indsigt i faser der ligger bag opbygningen af en scenekunstnerisk forestilling. De får erfaring med det personlige ansvar, der er nødvendigt for at medvirke i og gennemføre et projekt med en gruppe af stor diversitet og et professionelt scenekunst-team.

De får en kvalificeret læring og en succesoplevelse der rækker langt ud over projektperioden.

Læring og erkendelser der kan overføres til andre sider i livet og være stimulerende i den øvrige skoleundervisning.

Ved afleveringen af den scenekunstneriske forestilling kan andre skoleklasser være publikum og spørge ind til projektet og de unges personlige oplevelser i den efterfølgende dialog. På den måde vil flere få udbytte af projektet og kan, for de unge medvirkende, være en god evaluering af deres oplevelser.

Turboforløb

Sådan kan et 5 dages projekt for skole– og gymnasieklasser se ud:

Ugen inden turbo-forløbet vil vi gerne mødes med de faglærere der er involveret i projektet og der fortælle om ugens forløb. Vi ønsker at lærerne deltager i projektet på forskellig måde.

Vi tænker desuden at det er en god ide hvis flere af de unges fag kommer til at handle om temaet KÆRLIGHED. På den måde kan de unge blive mere inspirerede og temaet får flere facetter og større dybde.

Dag 1, 4 timer:

Præsentation og introduktion til forløbet.

Opvarmning, hvor vi prøver at få pulsen op og smidiggøre kroppene. Vi laver også nogle lidt mere danse-tekniske øvelser og dynamiske spring til sidst.

Sammen udforsker vi de bevægelser vi skal arbejde med, gennem ledet improvisation. Vi improviserer og udforsker de “bevægelses-ord”, vi har valgt skal være basis for koreografiopgaven. Vi improviserer sammen men individuelt, men vi prøver også på at improvisere som en gruppe. Vi prøver også med forskellig kraft og dynamik.

Vi forklarer om opgaven og snakker om temaet som er kærlighed. Sammen vil vi brainstorme på ord som passer til temaet. De valgte ord sætter vi sammen med nogle “bevægelses-ord”.

Gruppen får til opgave at lave en lille koreografi baseret på “bevægelses-ord” og “tematiske ord”. De unge arbejder sammen parvis.

De unge får ny instruktion som skal integreres i koreografien. Det kan være repetitioner, temposkift, brug af rummet og andre ting som gør koreografien mere helstøbt. Til denne sidste del af opgaven sætter vi parvis sammen, lære hinandens koreografier – sætte det sammen til et scenisk udtryk og med vejledende instruktion.

De unge viser de koreografier de har lavet for hinanden, de rettes til og filmes.

Dagen rundes af med at høre hvad de unge oplever og har på hjerte.

Dag 2, 4 timer:

Samme som dag 1, men med nye opgaver. I og med at vi har prøvet det før, regner vi med mere tid til sidst på dagen, hvor vi øver alt vi har lavet på de 2 første dage.

Dag 3, 4 timer:

Starter dagen med opvarmning. Vi øver alt vi har lavet (fællesdans #1 og fællesdans #2), og derefter går vi til en ny opgave, hvor vi deler eleverne ind i 4-5 små grupper hvor vi arbejder med 4-5 korte teatralske scener som vil have forskelligt fokus i forhold til kærlighedstemaet. Det kan være: “ung forelskelse”, “jalousi”, “savn”, “at blive forladt” eller “kærlighed til sine venner”.

Dag 4, 4 timer:

Starter dagen med opvarmning. Øver igen fællesdans #1 + #2, og de 4-5 teatralske scener. Sætter delene sammen i en rækkefølge, så vi har en hel, lille forestilling.

Dag 5, 5 timer:

  1. Gennemspilning med rettelser og øve alle scener.

Til den sidste time viser vi forestillingen for andre skoleklasser, forældre og venner.

Et Projekt DanseDrømme turboforløb gennemføres på en uge.

Koreograf og assistent i en uge i alt 15.000 kr.

4 dage a’ 4 timer 

1 dag a’ 5 timer

Kontakt os for information og aftale