Skole-samarbejde

Det er vort håb at Projekt DanseDrømme vil inspirere til et samarbejde mellem dig som lærer, skolen og os og at vi efter nærmere aftale om omfang og varighed kan få et gensidigt lærerigt samarbejde.

Tider til realisering med sparring og workshops på skolen vil være i marts, april og maj 2020.

’Projekt DanseDrømme på Det Kongelige Teater’ har projektproces fra januar til afsluttende forestillinger juni på Skuespilhusets Store Scene. I denne periode vil det være muligt at komme til en åben prøve hvor jeres og vores unge kan få en frugtbar dialog om temaer og det at skabe en forestilling ud fra egne fortællinger.

Kontakt:  balcon@balcon.nu      

Om Projekt DanseDrømme

Unge projektdeltagere:

– læring af professionelle kunstnere om et projektforløbs mange faser fra ide til resultat. 

– bevidsthed om egne talenter.

– verbaliserer ideer og tanker og efterfølgende giver ideerne fysisk form.

– realiserer ideer i samarbejde med andre henimod et fælles mål.

– lærer disciplin som en nødvendighed i et samarbejde.

– får mod og tro på at forfølge deres egne drømme og komme i gang med at skabe sig meningsfuld beskæftigelse eller egne kunstneriske projekter.

Projekt DanseDrømme er et eksperimenterende scenekunst-projekt hvor 30 unge i alderen 14-22 år gennem et 6 mdr. langt forløb får chancen for at deltage i et kunstnerisk og udviklende projekt i samarbejde med professionelle kunstnere på Det Kongelige Teater, hvor der afsluttes med forestillinger på højt kunstnerisk niveau.

Målgruppe

Projektet henvender sig til unge i alderen 14-22 år, der udvælges ved audition – på tværs af sociale og kulturelle baggrunde – med vægt på ligelig fordeling af ressourcestærke unge og sårbare, socialt udsatte unge, herunder indvandrere med anden etnisk baggrund end dansk.

Unge på tværs af sociale og kulturelle baggrunde, kan afprøve deres kreative evner og derved få udviklet stabilitet og samarbejdsevne og derved få en succesoplevelse, som kan være et springbræt til at indgå i fremtidige uddannelses- og/eller beskæftigelsesrettede aktiviteter.

Læringsforløb

Fysisk træning. Skriveworkshops hvor de unge får hjælp til at verbalisere ideer og tanker. Workshops hvor der udforskes i hvordan man kan give problemstillinger, ideer, drømme mm. fysisk og dramatisk form i dans, sang eller tekst. De erfarer hvordan man arbejder og er afhængig af hinanden i realiseringen af et fælles projekt. De unge vil opleve respekt for hinanden og det fælles projekt.

Endelig vil de henimod forestillingsrækken opleve stor sammenhængskraft i det store teatermaskineri hvor hvert enkelt lille led i kæden har betydning for helheden. Og opleve suset når de sammen afleverer og præsenterer det ambitiøse kunst-gesamtwerk for et talstærkt publikum, er øjeblikke hvor læringsprocessen samles i en følelse der bliver i kroppen længe efter.

Koreograf: Tim Rushton

Komponist: Sophus August Tuxen

Scenograf: Maja Brix